Zajatci vlastního mamonismu

Zábavou poslední noci bylo čtení, snaha o pochopení a opravování smlouvy a souvisejících obchodních podmínek jedné z firem poskytujících spotřebitelské úvěry. Pravděpodobně budu jediný, kdo takové bláboly čte – kdyby si je klienti přečetli, nemohli by přece něco tak absurdního podepisovat. Nejenže se podpisem úvěrové smlouvy stávají položkou v registrech dlužníků, ale ze dne na den jsou z nich psanci:

Dlužníci se zavazují, že věřiteli zaplatí jakýkoli ušlý zisk, pokud by třeba peníze chtěli splatit předčasně.

Na rozdíl od věřitele nemůžou dlužníci své závazky započítávat proti případným pohledávkám.

Když úvěr přeplatí o míň než o stovku, nedostanou přeplatek zpátky, protože věřitel má přece náklady na zaúčtování takového přeplatku.

Když smlouva skončí předčasně, stává se dluh splatným.

Když od smlouvy odstoupí věřitel, stává se dluh rovněž hned splatným a pokutu zaplatí dlužník.

Dlužníci souhlasí s prodloužením promlčecích lhůt vyplývajících ze zákona.

Dlužníci souhlasí s tím, že o případných sporech se bude rozhodovat v rozhodčím řízení. Tím se prakticky zříkají možnosti napadnout ustanovení smlouvy, která umožňují dvojí výklad nebo jsou na hraně.

Tradičně pochopitelně platí, že pokud se věřitel rozhodne změnit podmínky a dlužníci s tím nesouhlasí, mohou od smlouvy odstoupit – ale v tom případě zaplatí dluh včetně úroků, pokut a ušlých zisků. Tím dlužníci podepisují svému věřiteli bianco šek.

Podmínky se odvolávají na právo dlužníka odmítnout souhlas se zpracováním osobních údajů v registru dlužníků, ale toto odmítnutí prakticky znamená, že věřitel s ním neuzavře smlouvu.

Možná by takové vazalské postavení měli mít na mysli všichni ti, kdo už vidí v obýváku na zdi viset placaté televizory. Ale na druhou stranu, někdo by měl učinit přítrž formulářovým smlouvám vytištěným na průklepových papírech. Dlužníci už nejsou dlužníky, ve smlouvách jsou nazýváni zákazníky. Začnou se tedy zákazníci domáhat u podnikatelů nějakých individuálních podmínek?

Možná o tom Chleboun blognul i tady:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
30 ⁄ 15 =