Další píchání do hnízda hegešů

Vážený pane Chleboune,

Právní oddělení občanského sdružení Dobnet, o.s. nám sdělilo, že jste doposud i přes výzvu informační kanceláře neukončil členství ve sdružení DOBNET, tak jak hovoří platné stanovy, a proto Vás nyní tímto dopisem vyzýváme abyste tak učinil nejpozději do 29.2.2008. Pokud nedojde v této době nedojde k řádnému ukončení členství, jsme nuceni Vám nadále účtovat poplatek za členský příspěvek dle platného finančního řádu.

Členství je možné ukončit osobně v kanceláři sdružení nebo písemně s ověřením totožnosti.

S pozdravem

Bohumil Ruml

Místopředseda rady sdružení

DOBNET, o. s.
Bohumil Ruml
místopředseda rady

V Praze dne 20. února 2008

Vážený pane Rumle,

reaguji na Váš nedatovaný dopis. Členství v občanském sdružení Dobnet jsem řádně ukončil 31. října 2007 způsobem, jakým bylo obvyklé udělovat v průběhu jeho trvání plnou moc jiným členům k zastupování na valných hromadách, tedy prostřednictvím sítě Internet. Učinil jsem tak navíc prostřednictvím e-mailové adresy, kam mi sdružení posílalo drtivou většinu korespondence. Předložit ověřený občanský průkaz, jak po mně vyžadovala zaměstnankyně Dobnetu, není ani při sebemenší vůli v mých silách, ledaže bych předložil občanský průkaz jako takový, ježto je sám o sobě ověřený vydávajícím orgánem.

Od uvedeného data nevyužívám žádných služeb občanského sdružení Dobnet.

Jak je Vašemu právnímu oddělení jistě známo, Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod zaručují člověku právo na sdružování. Toto právo platí též naopak – nikoho nelze ani pod pohrůžkou sankcí nutit k tomu, aby se sdružoval. Považujte proto prosím tímto mé ukončení členství k výše uvedenému datu za definitivní.

Upozorněte prosím svou asistentku, že by nebylo od věci, kdyby se lépe soustředila na pravopis, případně dopisy před podepsáním ještě raději osobně přečtěte nebo ho postupte Vašemu jazykovému oddělení. Šest hrubých chyb na několika řádcích je i na mě, tolerantního flegmatika, příliš a rozhodně to nedělá dobré jméno občanskému sdružení Dobnet, jehož jsem kdysi býval zapáleným členem. Možná by rovněž nebylo od věci, kdyby Vaše marketingové oddělení pouvažovalo nad změnou headlinu, který doprovází logotyp sdružení. Jsem přesvědčen, že spolek, na němž si několik členů postavilo velmi dobře fungující byznys, by neměl nést podtitul začínající „Neziskový internet“. Ale vše je pochopitelně na radě a na členech, kteří své zástupce volí v demokratické volbě.

S pozdravem

Michal Chleboun

Možná o tom Chleboun blognul i tady:

2 Odpovědi na “Další píchání do hnízda hegešů”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
3 × 4 =