Otevřený dopis

Vážené dámy, vážení pánové,

v České televizi byl tím, že na jedné z nejvýznamnějších pozic pracuje osoba, která v souladu s podmínkami výkonu své pozice nepředložila lustrační osvědčení, evidentně porušován zákon. Jako čestný člověk, který ctí zákony země, bych na tuto skutečnost rád reagoval. Domnívám se totiž, že činí-li si Česká televize nároky na veřejnoprávní status, měla by jít divákům příkladem, a ne je přesvědčovat o tom, že zákonné normy České republiky jsou jen bezcenné cáry papíru, jak je tomu v posledních dnech.

Protože nemám možnost situaci nijak změnit, rozhodl jsem se za dobu, kdy ve vedení instituce sedí člověk totálně ignorující právní předpisy, případně člověk, který tomuto ignorování přihlíží, odepřít České televizi koncesionářské poplatky. Příslušnou částku zašlu na účet některé z charitativních organizací a tuto skutečnost prokážu kopií výpisu z účtu, kterou doručím na adresu České televize.

Jsem si plně vědom toho, že tímto krokem porušuji zákon, ale jsem bytostně přesvědčen, že jeho společenská nebezpečnost je s ohledem na můj vliv na veřejnost ve srovnání s Českou televizí zanedbatelná.

S úctou

P. S.: „Česká televize završuje projekt vymáhání dlužných poplatků podáním téměř 30 tisíc žalob.“ (tisková zpráva ČT)

Možná o tom Chleboun blognul i tady:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
54 ⁄ 27 =