Daňová optimalizace pro fyzické osoby

Co obyčejným smrtelníkům často vadí na podnikatelích? Ne, není to závist, že ve většině případů vybudovali mnohem bytelnější hmotné statky. Závist už přece v našich zeměpisných šířkách dávno vyhynula. Lidem vadí, že podnikatelé daňově optimalizují.

Chcete si tento post stáhnout do čtečky? Pokud si myslíte, že to stojí za to, tak prosím…

Kindle   EPUB

Správně vox populi vystihl jeden diskutující v internetové diskusi: „Mně nevadí, že platí nižší odvody na zdravotním a sociálním, ale to, že si do daní dají i dovolenou s rodinou nebo sedačku do obýváku.“ Nechme zmíněné příklady pro tuto chvíli stranou – nákup jakéhokoli nabytého majetku, který prošel účetnictvím a stal se daňově uznatelným výdajem, musí dotyčný při kontrole finančního úřadu řádně zdůvodnit. Vystavění víkendové chaty si dá do nákladů jen člověk dostatečně otrlý. Daňové zákony ale umožňují lavírování mezi položkami, které vůbec nemusí být za hranou, a přitom mohou být pro všechny, kdo mají možnost optimalizovat, zajímavým přilepšením. A některé z nich mohou dokonce využít i ti, kdo nepodnikají, ale jsou běžnými zaměstnanci, pokud si se zaměstnavatelem dohodnou podmínky.

Konec března za dveřmi

Protože se blíží každoroční magické datum 31. března, k němuž s hrůzou vzhlíží všichni plátci daní z příjmů (pro přesnost: 31. březen je neděle, na apríla máme velikonoční pondělí – nejzazší termín pro podání přiznání je tedy až 2. duben), snad vám přijde vhod rekapitulace možností, jak legálně maximálně snížit daňový základ, z něhož se konečná výše daně vypočítává. Pokud jste daňové přiznání za loňský rok dosud nepodali, zapátrejte v paměti a vzpomeňte, zda jste v minulém roce nevydali peníze na něco, co je zákonem o daních z příjmů zvýhodněno. Vložené finance vám to sice nevrátí, ale z každé zaplacené částky si od daně odečtete 15 procent. A některé položky si můžete od daně odečíst úplně celé. Řekneme vám jak na to.

Dary

Pokud jste v uplynulém roce poskytli dar nějaké společensky prospěšné instituci, jejichž výčet je v § 15 zmíněného zákona poměrně dlouhý, můžete celkovou sumu od daňového základu odečíst. Podmínkou je, aby jejich souhrnná výše přesahovala dvě procenta daňového základu nebo byla v souhrnu vyšší než tisíc korun. Od daňového základu lze odečíst maximálně deset procent jeho hodnoty.

Také pokud jste přispěli na odstraňování škod živelní pohromy, k níž došlo na území České republiky, v Evropské unii, Norsku nebo na Islandu, může být hodnota daru až deset procent ze základu daně (a od roku 2015 to bude dokonce 15 procent).

Dárci krve

Šanci mírně zhodnotit svůj životní postoj mají také bezplatní dárci krve. Pochopitelně ale jenom ti, kteří od transfuzní stanice nebo zdravotnického zařízení nepřijali za darovanou tekutinu odměnu. Nejen že se mohou těšit na bronzovou plaketu Jana Jánského, kterou jim po deseti odběrech udělí Český červený kříž a která se s dalšími odběry přebarví na stříbrnou a zlatou, ale mohou si z daňového základu odečíst dva tisíce korun za každý odběr. Muži mohou krev darovat až čtyřikrát ročně, ženy třikrát za rok.

Stavební a hypoteční úvěry

Splácíte-li úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr, můžete daňový základ do výše 300 tisíc za rok snížit o zaplacené úroky. Podmínkou ale je, že nemovitost, která je úvěrem financovaná, využíváte k bydlení vy sami nebo někdo z vašich příbuzných v přímé linii (prarodiče, rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata). Pokud máte splacenou hypotéku na svůj dům a koupili jste si garsonku na pronájem, s odpočtem při kontrole z finančního úřadu neuspějete a neodvedené berně budete muset dodanit a zaplatit i úroky a penále.

Životní pojištění, penzijní připojištění

Platíte-li si penzijní připojištění nebo nové doplňkové penzijní spoření, můžete daňový základ snížit o částku, která převyšuje 1000 korunový měsíční vklad a nepřesahuje 12 000 ročně. Tato možnost se nevztahuje na příspěvky, které vám k platu přidává zaměstnavatel. Stejná částka i podmínka platí pro životní pojištění.

Slevy na dani

Zatímco u výše uvedených částek šlo jen o snižování daňového základu, mnohem více radosti způsobí slevy na dani. Ty se odečítají až po vypočítání daně.

To, jaké výše slevy dosáhnou u jednotlivých poplatníků, záleží na okolnostech. Každý si daň automaticky snižuje o 24 840 Kč. Výjimkou jsou ale nově prduchové, tedy pracující důchodci, konkrétně ti, kdo pobírají důchod starobní. Odtud plyne nedávná mediální kauzička informující o zástupech důchodců, kteří se snažili pod vlivem nového daňového výmyslu odhlásit starobní důchod na jediný den tohoto roku, aby tuto slevu mohli nárokovat.

Sdílíte-li domácnost s manželem nebo manželkou, jehož/její příjem nepřesáhl v loňském roce 68 000 korun, můžete si za partnera snížit daňovou povinnost o jeho 24 840 Kč. A je-li držitelem průkazu ZTP/P, pak dokonce o 49 680 Kč.

Pobíráte-li invalidní důchod, čeká vás další odpočet: u prvního nebo druhého stupně 2520 Kč, u třetího 5 040 Kč. A patříte-li do kategorie osob se ZTP/P, snížíte svůj daňový základ o dalších 16 140 Kč.

Pokud ještě studujete a nebylo vám víc než 26 (doktorandovi 28) let, sleva pro vás činí 4020 Kč.

Každé dítě žijící ve společné domácnosti sníží vaši daň o 13 404 Kč za rok, postižené o dvojnásobek. Na rozdíl od jiných slev na dani u slevy na dítě platí, že pokud se po jejím odečtení dostane výše vaší daně do záporných hodnot, stane se vzniklý rozdíl daňovým bonusem – který vám stát vyplatí. Účetní Eva Kramlová, která se problematikou zabývá, upozorňuje na jednu méně známou souvislost: „Málokdo ví, že tento odpočet nebo daňový bonus si mohou uplatnit i prarodiče, pokud je rodič dítěte neuplatňuje. Dítě ale musí žít s tím, kdo bonus uplatňuje, ve společné domácnosti.“

Zaměstnanci a daňová optimalizace

Nevyplňujete-li si daňové přiznání sami, nemusíte truchlit, že se každodenním vstáváním a útrpností pod jhem otrokářova biče připravujete o výhody. Pokud jste příslušná potvrzení předložili včas (do 15. února) zaměstnavateli, máte vystaráno. V opačném případě stačí, když naopak zaměstnavatel vystaví jedno potvrzení – o zdanitelných příjmech – vám, a můžete daňové přiznání na finanční úřad podat sami. Hodně štěstí!

ČLÁNEK VYŠEL NA SERVERU PENÍZE.CZ.

Možná o tom Chleboun blognul i tady:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
21 − 17 =