Vítání občánků

Tento způsob pozvánky na vítání občánků (rozuměj vyvěšením tohohle cancu, notabene s osobními údaji, na úřední nástěnku) zdá se mi poněkud nešťastným. Někdo by měl starostovi nejmenované obce konečně … [Read more...]

Ztuhlost

Tak nám vydali novou normu, paní Milerová. Rozumějte normu ČSN, která sjednocuje doporučení pro úpravu dokumentů. Tu původní vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví … [Read more...]

Čestné prohlášení rodičů

Výňatek z čestného prohlášení rodičů před zahájením plaveckého kurzu. Do bazénu nesmějí žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, chorobami budícími odpor (vyrážky, … [Read more...]

Konec siesty ve Španělsku?

Zrovna jsem začal přemýšlet, že zavedu soukromou siestu, jelikož to je to jediné, co mi v mém životním stylu chybí, když španělská Národní komise pro racionalizaci pracovní doby přišla s tím, že by ve … [Read more...]

Odzkoušeno v praxi

Vedoucí úřadu si svolá zaměstnance: „Musíme upravit úřední hodiny. Od příštího týdne to bude takto: pondělí – zotavení po náročném víkendu, úterý – příprava na pracovní den, středa – pracovní … [Read more...]

Pakárna

Zatímco všem ostatním stačí při změně názvu firmy tuto skutečnost víceméně oznámit (teda uvidíme, co na to řekne má velká zatuchlá banka, jestli si neřekne o nějaký bakšiš za to, že jsem si takovou … [Read more...]

Doba elektronická je doba elektronická

Rušit odpovědného zástupce v živnostenském rejstříku víc než deset let poté, co z firmy odešel, a rušit provozovnu ještě o skoro tři roky později je úkon hodný opravdového diletanta. Co naplat, v těch … [Read more...]

Teď už jen imprimis

Tak Plow & Piston, společnost s ručením omezeným, je minulostí. Teď se naše firma jmenuje už jen imprimis, s. r. o. V posledních dnech jsem takřka každou chvíli sledoval obchodní rejstřík, protože … [Read more...]

Kuráž, tu ona má velkou

Není mi úplně jasné, proč to na světě chodí tak, že lidé, kteří moc moudrosti nepobrali, mají v životě o to větší kuráž, ba co víc, proč dokonce platí přímá úměra, že čím méně toho mají ostatním co … [Read more...]

Kdo dá pokutu jim?

To máte tak. Když se v České republice člověk o několik dní opozdí s podáním daňového přiznání, napaří mu berňák bez diskuse pokutu, kterou musí zaplatit, jinak mu obstaví účty – a nemůže nic. Když … [Read more...]