O cti

„Vzdávám se nyní mnohého. Vzdávám se svého milovaného úřadu, práce, která mne naplňovala, a kolegů a přátel, na něž jsem byl hrdý. Vzdávám se pocty…