Ze života

O lidském štěstí se zpravidla mlčívá, to závist zavírá ústa, ale o neštěstí, třeba jen domnělém, vypravuje se s úžasnou, nepokrytou radostí. Pravnukovi dovedou vyčísti…

Moudrost Osvíceného

I pravil Osvícený: „Pokud stále slepě následujeme cesty svých guruů, nikdy nedosáhneme samostatnosti.“ (bezplatně věnujeme všem jedničkám na trhu s financováním automobilů a jejich reklamním…