Návod k používání školy

Na včerejší rodičovské schůzky v tercii, druhé v životě, jsem vyrazil náležitě vybaven návodem. Díky karikaturám učitelů jsem jich drtivou většinu poznal a věděl jsem taky, do jaké třídy jít a kam si … [Read more...]

Učitelka automat

Učitelka, která na papír formátu A6 nafláká dvacítku vět na opakování vyjmenovaných slov a předpokládá, že se v tom primáni vyznají, by zasloužila vyprovokovat ke korespondenci, aby se zjistilo, jak … [Read more...]

Pohlednice z Berlína

Svůj pohled pro J na letošní tábor, odeslaný z Berlína, jsme našli v hromadě korespondence, jíž vedoucí dokládají, že mobilů není třeba. Vykukují dvě známky, třetí, která zakryla i text pozdravu, není … [Read more...]

Z rodičovského chatu

A. pojede na šachový turnaj. A umí to? Prý umí šach, ale ne mat. Však jede na šachy, ne na maty. … [Read more...]

Pytagoriáda

22. března tohoto roku, město B, jedna z tamních základních škol. Dvaapadesát čtvrťáků a páťáků sedí ve dvou třídách a řeší úlohy okresního kola Pythagoriády. Na výpočet mají hodinu. Po dvaceti … [Read more...]

Plán dne

Jak tak na to koukám, sobotní plán byl docela náročný, ale všechny úkoly se beze zbytku podařilo splnit… … [Read more...]

Omluva třídní učitelce

Paní učitelko, domnívám se, že otextování části symfonické básně Bedřicha Smetany, které mají žáci 3. třídy za domácí úkol na hudební výchovu, není v silách nejen mé dcery, ale ani žádného z … [Read more...]

Výstava

V jakési mezinárodní soutěži se sice holky na bednu nepostavily, ale pro mě jsou stejně nejlepší! … [Read more...]

Prima učebnice

Jedna z učebnic naší čerstvé primánky. … [Read more...]

Jiná realita

„Já se z toho Jeba zblázním! On prodal Mojang?“ prohlásil můj syn stručně, když se dozvěděl, že Microsoft koupil Mojang, výrobce Minecraftu. Z těch dvou vět rozumím tak akorát slovům zblázním a … [Read more...]